#010 poldergeloof

Poldergeloof

Spreuken 14:15
Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie standvastig is, let op elke stap.

Salomo geeft hier het advies om standvastig te zijn, trouw te zijn aan het geloof.
Krachtige mensen zijn niet alleen trouw in hun daden maar ook trouw aan wat zij geloven.

Wat ik om mij heen zie ontstaan, is een soort van “poldergeloof”.  Een geloof dat gevormd wordt door allerlei verschillende meningen. Daar komt dan iets uit wat voor een deel mijn geloof is maar ook wel een beetje van Bart, want die had ook wel een punt en van Annemarie, want wat zij zegt begrijp ik ook wel weer….

Ik zal je een voorbeeld geven, misschien herken je het wel. Niet lang geleden las ik een geweldig goed boek over genade, een prachtig onderwerp. De schrijver prikkelde en inspireerde mij met zijn ervaringen en inzichten. Nadat ik het boek gelezen had vertelde ik iemand over wat ik had gelezen en mij aansprak. Met een bedenkelijke blik zei hij: “ mooi,….maar er is ook een andere kant”. Het vervolg van ons gesprek kun je raden. Na ons gesprek betrapte ik mij erop dat ik een stuk minder vrijmoedig was om te delen wat mij aansprak, want er was immers ook een andere kant…

Natuurlijk ben ik voorstander van het toetsen van wat gezegd en geschreven wordt maar soms kappen we de nieuwe scheut al weg nog voordat het überhaupt vrucht kan dragen. Ik ben er van overtuigd dat je bij elk inspirerende preek, blog, boek of film kunt zeggen: “mooi maar er is ook een andere kant”. Er is namelijk altijd een andere kant.

Stel dat je alle waarheid over God zou kunnen vatten in een prisma. En op die prisma zouden we een lichtbundel laten schijnen, dan breekt de prisma het licht in allerlei kleuren, verschillende kanten op. Als ik naar de prisma kijk, dan zie ik rood licht. Iemand anders die vanuit een andere hoek kijkt naar de prisma ziet geen rood, maar blauw licht. Als ik God probeer te omschrijven vanuit mijn ervaring en perceptie, dan zie ik rood maar iemand anders ziet blauw. Wie heeft er nu gelijk?

We kunnen met elkaar in discussie gaan. Het is blauw, nee het is rood! Blauw, want rood is een dwaalleer!! !#$@$#$#.

We kunnen ook zeggen, weet je wat, we mixen onze ervaringen. Jij ziet God als blauw, ik als rood, God is paars! Dat is poldergeloof. De waarheid over God wordt een mix van allerlei verschillende interpretaties, die op zichzelf allemaal waar zijn. Er zit een hele vervelende bijwerking aan om op deze manier “balans” aan te brengen. We houden een grijze, nietszeggende, door iedereen geaccepteerde waarheid over. Het gevolg is dat het duidelijk uitspreken van de unieke kleur die jij ziet, steeds moeilijker wordt. Er is namelijk altijd wel iemand die kan zeggen. Ja…maar er is ook een andere kant.

Ik denk niet dat we de volheid van God en de diepte van zijn woord kunnen vangen in één kleur. God is groter, dieper, hoger en niet te vatten in een boxje die we als mens begrijpen. Niemand van ons kan alle facetten van God omschrijven in één enkele studie, blog, een preek of boek.

Met dat kleine zinnetje, ja…maar er is ook een andere kant, ontkrachten we de schoonheid die iemand omschrijft over God.

Natuurlijk moet er balans zijn. Alleen niet door poldergeloof. Een beetje van dit en een beetje van dat en daarmee hebben we een redelijke omschrijving van God waar de meesten zich in kunnen vinden. Nee! Balans is nodig, maar de balans ontstaat door uitgesproken kleuren van elke kant van God. Dat is waarom God ons heeft samengebracht in een lichaam. We hebben al die ledematen nodig om elkaar in evenwicht te houden. Het is een trotse gedachte te denken dat we de volledige waarheid zelf, ten volle bezitten en anderen hierin niet nodig hebben.

Ik heb het niet over leugens of onwaarheden. Ook leugens kunnen aanvoelen als waarheid maar daarin mogen we elkaar helpen de leugen te ontmaskeren en te vervangen voor waarheid.

Krachtige mensen zijn mensen die weten waar zij in geloven en hun leven leven, overeenkomstig dat wat zij geloven. Die de kleur die zij zien, beleven en ervaren ten volle uitleven. Elke kant van Gods glorie moet gezien worden en niemand kan de kleur die jij ziet zo mooi uitdragen als jij! Laat zien wat je gelooft en laat anderen mee genieten van wat jij ziet.

 

 

Please follow and like us:

2 thoughts on “#010 poldergeloof

 1. Wat een krachtige boodschap, zo had ik het nog niet bekeken! Ik ben deze situatie wel eens tegengekomen in mijn thuisgemeente. In een gesprek met de leiders waarin de uitkomst was dat er vooral ‘balans’ moest zijn. Er werd zelfs geroepen: ‘Zalig de gebalanceerden’

  Door jouw woord van vandaag, dat ik ook accepteer als Gods aanwijzing voor vandaag, heb je laten zien dat we inderdaad oplettend mogen zijn en opzettelijk ruimte mogen en misschien wel moeten bieden aan alle bijzondere kwaliteiten en talenten binnen de gemeente, zonder de waarheid (dat is de Here Jezus) geweld aan te doen.

  Bedank maar weer!

 2. Poldergeloof kunnen we beter aan de politiek overlaten. In Gods Woord staat geschreven:
  ” . . . aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. . . (2 Petrus 1:1).
  Dat is dus een bovennatuurlijk geloof wat “vlees en bloed” ons niet kunnen openbaren (Mat. 16:17).
  Romeinen 12:3 BB zegt: . . . vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend.
  En dat valt ons alleen ten deel door het volbrachte werk van Jezus aan het Kruis van Golgotha en door intimiteit met de Heilige Geest.
  Leen.

Comments are closed.