Privacy

Algemeen
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Krachtige Mensen u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden Krachtige mensen persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn en andere informatie die te maken heeft met hoe Krachtige mensen omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens verkregen via aanmeldprocessen voor blog updates en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Krachtige Mensen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Krachtige Mensen en wat wordt er mee gedaan?
Krachtige Mensen verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie en gebruik van website. Dat zijn de volgende gegevens:

  • Voor en achter naam
  • Email adres
  • IP adres

Krachtige Mensen verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Delen met anderen
Krachtige Mensen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Krachtige Mensen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Krachtige Mensen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Krachtige Mensen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Krachtige Mensen.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Krachtige Mensen te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Krachtige Mensen  heeft hier geen invloed op.

Krachtige Mensen heeft Google geen toestemming gegeven om via Krachtige Mensen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Krachtige Mensen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang bewaart Krachtige Mensen uw persoonsgegevens?
Krachtige Mensen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@krachtigemensen.com . Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.