#008 vergelijken

 

#008 Vergelijken

In Shelter Haarlem hebben we een aantal kernwaarden. Eén van deze kernwaarden is dat we het goud willen zien dat God in elk mens gelegd heeft.

Het is een sterke overtuiging dat God in elk mens iets heeft gelegd wat uniek en prachtig vormgegeven is. Deze overtuiging heb ik onder andere, omdat de Schepper jou en mij heeft gemaakt als een evenbeeld van zichzelf! Elk mens heeft iets van goddelijke schoonheid in zich.

Ik heb het voorrecht om te mogen leven en werken met hele mooie mensen om mij heen. In veel gevallen is het voor mij heel gemakkelijk om het goud te zien wat God in deze mensen heeft gelegd. Maar soms is het even zoeken. Bij sommige mensen ligt het goud niet aan de oppervlakte en vraagt het extra aandacht om door de laag van gedrag en manieren heen te kijken.

In Lukas 19 lezen we over Zacheüs. Deze tollenaar was in de ogen van zijn stadsgenoten een klein, oneerlijk, irritant kereltje. De reactie van de mensen op Zacheüs, toen hij Jezus wilde zien, is dan ook wel te begrijpen. Ze gaven hem geen ruimte en duwden hem weg. Een reactie die helaas ook wel herkenbaar is in ons leven als we het goud in iemand niet direct zien. We houden mensen die anders zijn en doen liever een eind bij ons vandaan. Jezus reageert, zoals wel vaker, totaal anders op Zacheüs, die inmiddels in een boom was geklommen omdat hem geen betere plek was gegund.  “Kom uit die boom, want ik wil bij jou eten!” zei Jezus. We weten niet wat Jezus heeft gezegd tijdens die maaltijd, maar direct daarna besluit Zacheüs om al het onrechtmatig verkregen geld veelvuldig terug te geven aan de mensen. Dit is het verschil. De mensen zagen een onbetrouwbare tollenaar, Jezus zag in deze afgewezen man het goud van een buitensporig vrijgevig persoon!

In onze zoektocht naar goud stuiten we al snel op een flink struikelblok.

Het struikelblok van vergelijken. Vergelijken is een vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad en brengt geen leven.

Het probleem met vergelijken is namelijk dat er altijd een winnaar en een verliezer is.

Soms ben je zelf die verliezer. In onze zoektocht naar goud kunnen we mensen waarin we goud zien, gaan vergelijken met onszelf. We zien de kwaliteiten, de mooie karaktereigenschappen, de kracht van geestelijke gaven en de gunst van God in iemands leven en vragen onszelf af, hoe is het eigenlijk met mij gesteld en hoe komt het toch dat het bij die ander ogenschijnlijk allemaal beter gaat? Dit soort vergelijkingen ontnemen je het zicht op het goud dat God in jouw leven heeft gelegd.

Als ik mijzelf betrap op dit soort denken, maak ik het besluit om het goud in de ander te vieren! Ik dank God voor het goud dat ik zie en zegen het, zodat het zal toenemen. En als ik de kans heb, zoek ik deze persoon op en benoem wat ik zie in zijn of haar leven met als doel deze goudbezitter te bemoedigen. Op deze manier voorkom ik dat er een wortel van jaloezie kan gaan groeien in mijn hart.

Het goud in elkaar benoemen is niet alleen een goede eigenschap het is een mogelijkheid geworden voor ons als nieuwe schepping om iets te zien wat anderen nog niet zien. We kunnen op dezelfde manier kijken naar mensen zoals Jezus dat deed toen Hij langs Zacheüs liep. Het brengt leven en bestemming in levens van mensen. Maar let op! Als we mensen bemoedigen kunnen we opnieuw tegen dat struikelblok van vergelijken aanstoten.

Ik geef je een voorbeeld. In 1 Samuel 18 lezen we dat de vrouwen David tegemoet lopen met een lied.
“David heeft tienduizenden verslagen!”  Ze benoemen het goud dat zij in David zien met een lied. Maar het lied gaat verder: “Saul heeft er duizend verslagen….”  In een poging om Davids’ goud te benoemen worden Saul en David vergeleken met elkaar. Bij de één werd goud gezien en bij de ander het gebrek aan goud. Het lied doet iets in Sauls hart. Hij wordt jaloers, bitter en uiteindelijk besluit hij om David om te brengen.

Zinnen als: “Dit doe jij veel beter dan…” of “Wat ik in jou zo waardeer heb ik bij hem gemist”, geven zowel het goud als de afwezigheid ervan aan. Als wij in oprechtheid het goud in iemand willen benoemen laten we dan op tijd ons mond houden!

Krachtige mensen zijn mensen die goud en bestemming zien in anderen, nog voordat zij dat zelf zien. Krachtige mensen weerhouden zich ervan om anderen met henzelf te vergelijken. Zij weten dat vergelijken altijd een winnaar en een verliezer heeft. Krachtige mensen bemoedigen zonder het gebrek aan goud bij de ander aan het licht te brengen.

Dit lijkt me een mooie uitdaging!

 

Please follow and like us:

4 thoughts on “#008 vergelijken

 1. Een oogopener! Dit thema komt niet zomaar bovendrijven, we staan er niet altijd bij stil. Dit is een krachtige ondersteuning voor de manier waarop we met elkaar maar ook met onszelf omgaan. Dankjewel Walfried!

 2. Hoi Walfried,
  Je schrijft vanuit een herstelt persoon die communiceert met volwassen naasten. Maar wat als je pas tot bekering bent gekomen en op zoek bent naar de invulling in het leven die God voor je bestemd heeft? Hij is onzeker en kijkt om zich heen. Hij ziet verschillen. Meestal ziet zo’n persoon zich als de mindere.
  Maar iemand die zoekende is dient zijn ogen altijd op Jezus gericht te houden en tegelijkertijd kijkend naar de werking van de Heilige Geest in de ander. Dan ziet hij het waardevolle in de ander.
  De volwassenen vragen zich zag: wat voor werk is de Heilige Geest aan het doen bij die ander?
  Krachtige mensen kennen het goud in hun persoonlijke hart en, zonder op zichzelf te kijken, herkennen zij het goud bij de ander.

  1. Hallo Marjo,
   Goed gezien en ik kan me ook wel vinden in je opmerking. Je omschrijft idd de doelgroep die ik voor ogen heb. Ik hoop mensen te inspireren volwassen volgers van Jezus te zijn of te worden. De insteek is wat minder pastoraal.Daarmee sluit ik pasbekeerden niet uit want ik geloof dat ook zij bestemd zijn om een krachtig leven te leven. Ik realiseer me dat het voor sommige nog een brug te ver is. Daar kunnen jij en ik hen bij helpen door het goud wel te zien in hen wat zij zelf misschien nog niet zien. Bless

Comments are closed.