#005 handelingen

Handelingen

Een vriend van mij maakte me attent op A.D. Kingdom and Empire, een Netflix serie over het boek Handelingen. Een serie waarin de strijd tussen de Romeinse overheerser, het Judaïsme en de nog prille kerk duidelijk naar voren komt. Voor deze drie groepen waren zoveel dingen onduidelijk. Door het kijken van de serie werd me duidelijk dat eigenlijk niemand echt wist wat er nu precies gebeurde. Ook voor de apostelen was het elke dag zoeken naar de volgende stap en nieuwe beslissingen nemen.  Er was geen christelijk leidersnetwerk waar ze even konden overleggen met andere leiders. Zij waren de eersten. Echte pioniers!

Waar bestond de strijd uit? De Romeinse overheerser wilde vooral rust in Jeruzalem. De Joodse priesters raakten steeds meer gefrustreerd door de apostelen die zoveel onrust veroorzaakten en steeds meer mensen voor Jezus wisten te winnen. Deze twee partijen, het Romeinse rijk en de Joodse leiders vormden twee grootmachten voor de apostelen en de nieuwe gelovigen. Twee grootmachten die het liefst de boel wilden laten zoals het was. Met manipulatie en dwang probeerden zij de groep christenen onder controle te houden. Wat een moed en toewijding aan de opdracht van Jezus lieten de apostelen zien!

In Marcus 8:14 waarschuwt Jezus de toekomstige apostelen al voor deze twee grootmachten. Hij zegt: pas op voor het zuurdesem van de farizeeërs en dat van Herodes. Wat bedoelt Jezus hier? De farizeeërs vertegenwoordigden het religieuze systeem. Een systeem dat God centraal zet maar dan wel een God die onpersoonlijk is en zonder kracht.  Herodes vertegenwoordigt het Romeinse rijk, een menselijk systeem. Een systeem dat de mens en de ratio van de mens centraal stelt. Het is een systeem dat onafhankelijk van God wil zijn.

Het boek Handelingen omschrijft de strijd van de apostelen tegen zowel het religieuze als het menselijke systeem. Een strijd die nog steeds elke dag gestreden wordt. De ene grootmacht, religiositeit, richt zich vooral op de buitenkant en vorm. Afwijken van wat normaal geacht wordt is ontzettend spannend voor een religieus persoon. De andere grootmacht, de ratio, probeert de werking van de Heilige Geest te beoordelen op basis van begrijpen en maakt voornamelijk verstandige keuzes.  Nog steeds proberen deze twee de boel onder controle te houden. Waarom zouden ze dat willen?

Omdat de geestelijke macht die hier achter zit doods benauwd is voor de kracht van de Heilige Geest.  

De Heilige Geest waar de discipelen van Jezus op moesten wachten! Het was absoluut onmogelijk voor Petrus en zijn vrienden om in eigen kracht weerstand te bieden aan deze twee machten. Ze waren hooguit de boeken in gegaan als heldhaftige strijders die kansloos gesneuveld zijn. Hun verhaal zou eindigen bij de persoon die hen vermoorde. Maar niets is minder waar! De Heilige Geest deed Zijn werk krachtig door deze mensen heen. Een werk dat de wereld heeft veranderd en verder zal veranderen. Nog steeds werkt de kracht van de Heilige Geest door mannen en vrouwen die hun leven hebben overgegeven aan Jezus en die hebben afgerekend met de macht van religie en de macht van menselijk denken.

Ik verlang naar de pure en rauwe kracht van de Heilige Geest. Ook als ik het niet begrijp en het er anders uitziet dan we gewend zijn.

Kom Heilige Geest en doe wat U wilt.

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Please follow and like us:

5 thoughts on “#005 handelingen

 1. Een gewaagde maar noodzakelijke stap in het leven waarin wij vrijwillig kiezen om de Here Jezus te volgen. De Here Jezus is het Woord en het Woord is de Waarheid (Joh. 17:17). Petrus zegt in zijn eerste brief: “Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.” (1 Petr. 1:25)

  In de kerkelijke tuin maak ik zo vaak mee dat het Woord van de Here God tekort wordt gedaan, dat de ratio en het daarbij behorende postmoderne denken en doen, Gods Woord ontkrachten en de Waarheid geweld aandoen. Er lijkt vandaag de dag een humanistische wind te waaien in kerkelijk Nederland terwijl de Heilige Geest zou moeten waaien, dat is de frisse Wind die wij nodig hebben, dat is de gezonde Wind die waait waar Hij wil.

  Ik wil ervoor kiezen om mij te laten verrassen, Woord én Geest, Geest én Woord. Ontzag hebben voor de Here betekent het kwade te haten. De Waarheid geweld aandoen is kwaad.

  Dank Walfried, dat je steeds de moeite blijft nemen om je blogs te laten spreken. Het inspireert mij en ik ervaar het als door de Here gegeven. Zegen & groet!

 2. Mooie blog Walfried.
  Twee typeringen waar ik als mens regelmatig mee worstel. Hoe ‘heurt’ het eigenlijk? Voor mij steeds vaker de vraag: waarom doe ik/doen we wat ik/we doe(n) en hoe erg is het als ik/we het eens anders doe(n)? Als de inhoud maar die van Jezus blijft.
  En waarom wil ik alles begrijpen en moet het logisch zijn? God is niet logisch, wel liefde en trouw en rechtvaardig en krachtig en vol leven en….Maar vaak niet logisch. Niet wat voor ogen is maar wat Hij laat zien, dat is ook mijn verlangen.

 3. Goede Blog Walfried.
  Hoe kunnen wij God`s enorme liefde en Almacht aan deze wereld laten zien zonder de Heilige Geest,?
  Dat is onmogelijk en daarom is ons een ” Helper” gegeven , en hebben wij gaven ontvangen. We zijn enorm toegerust als wij gebruiken wat God aan ons geeft.
  Mijn verlangen is ook om meer te wandelen met de Heilige Geest, om mijn leven neer te leggen voor meer hemel op aarde.

  dank voor de bemoediging

 4. Beste Walfried,

  Dit is weer zo’n goede blog, met voor mij een stukje openbaring over de tekst uit Marcus. Ik heb hier altijd over heen gelezen, het lijkt ook alsof het er niet past.

  Ik als verstandelijk ingesteld persoon die sinds twee jaar bewust afscheid genomen heeft van religie weet uit ervaring hoe sterk deze bolwerken zijn. Ze houden je weg van het werk van de Heilige Geest, terwijl in de bijbel staat; Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Als iedere christen dat zou gaan geloven en vervolgens Jezus werk afmaakt…. Daar is de duivel inderdaad doosbang voor. Want wij kunnen zijn werken vernietigen.

  Maar nu de stap zetten in geloof en daar hebben we ‘voorgangers’ voor nodig die kunnen getuigen zodat ons geloof wordt opgebouwd. Maar bovenal geloven dat wij dezelfde kracht in ons hebben die Jezus uit de dood heeft doen opstaan.

Comments are closed.