#003 krachtig doen vs krachtig zijn 2

 

Krachtige mensen raken niet overmoedig

We zijn bezig met een mini serie over het verschil tussen krachtig doen en krachtig zijn. In het eerste deel heb ik iets gedeeld over de kracht van kwetsbaarheid. Het tweede en derde deel gaan beide over een vorm van fanatisme wat in eerste instantie best krachtig lijkt. Laten we beginnen met een bekende Bijbeltekst.

Johannes 3:8b
Maar de zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen.

Wat een krachtig statement over Jezus! Velen van ons hebben het oprechte verlangen om Jezus hierin te volgen. We willen moedig zijn om de macht van de duisternis in ons leven en om ons heen te overwinnen. Wekelijks hoor ik getuigenissen van gewone mensen die geweldige dingen met God meemaken. Verhalen over genezingen, voorzieningen, wonderlijke gebeurtenissen, stuk voor stuk getuigen zij van krachtige doorbraken van het koninkrijk van God. En elk getuigenis wekt een verlangen op naar meer.

In Lucas 9 vinden we het verslag van een korte periode uit het leven van de discipelen en dan met name Jacobus en Johannes. Het lijkt wel een beetje op een stageperiode. Jezus geeft zijn leerlingen macht en zendt hen uit om wonderen te doen. En dat doen ze! En zodra zij weer bij Jezus zijn aangekomen vertellen ze enthousiast wat zij allemaal hebben meegemaakt! zij hebben wonderen meegemaakt en het werk van de duivel vernietigd! Wat jammer dat daar geen filmpje van is gemaakt, ik had de reactie van Jezus graag willen zien.

Deze stageperiode van de discipelen was nog maar slechts het begin van een reeks bijzondere ervaringen. Als je Lucas 9 doorleest zie je wat Jacobus en Johannes, in korte tijd, allemaal meemaakten.  Zij gingen van dorp naar dorp en overal waar zij kwamen genazen zij de zieken, zij maakten het wonder mee van de vijf broden en twee vissen, zij waren met Jezus op de berg toen zij Mozes en Elia ontmoetten en zij hoorden de stem van God uit de hemel! Het hoofdstuk staat bol van wonderlijke gebeurtenissen en ervaringen. Al deze ervaringen zal hen moed hebben gegeven. “De Heilige Geest is op ons en werkelijk niets is onmogelijk”, zullen ze ongetwijfeld gedacht hebben.

Maar dan verandert er iets.  Lees even mee in vers 46.
“ De leerlingen vroegen zich af wie van hen het belangrijkste was…. “  Door al die ervaringen en die kracht die zij ervaarden ontstond er rivaliteit. Zij vroegen zich af, wie van ons is de sterkste, de grootste, de beste? Als je jezelf wilt bewijzen verandert moed in overmoed. Dat gebeurde ook bij Johannes en Jacobus. Blader maar mee naar vers 54. Jezus was op weg naar Samaria maar al snel kwamen zij erachter dat Jezus niet welkom was. Toen Jacobus en Johannes dat hoorden werden ze zo boos dat ze voorstelden om vuur uit de hemel te bidden om al die mensen te vernietigen!

Waar was de genade en hun liefde gebleven die zij hadden voor de mensen in de dorpen? Trots en overmoed bracht hen naar een plek van fanatisme.

Mensen die doorslaan zijn niet moedig maar overmoedig. Er ontstaat een bepaalde vorm van fanatisme, een felle hartstochtelijke ijver, een obsessie die niet meer tegen kritiek kan. Het is liefdeloos. Het is voornamelijk gericht op de gaven van de geest terwijl de vrucht van de geest ver te zoeken is. Het is krachtig doen in plaats van krachtig zijn.

We zijn allemaal afhankelijk van de kracht die God ons geeft door zijn Heilige Geest.

Als we leven met Gods kracht mogen we extreme dingen doen en verwachten, net als de discipelen, maar het is onze verantwoordelijkheid om altijd onze liefde aan te houden.

Krachtige mensen leven met zowel de gaven van de geest als de vruchten van geest. Het eerste geeft ons de mogelijkheid om bovennatuurlijk te handelen, het tweede geeft ons een prachtig karakter. 

Ik hoop dat je beiden blijft zoeken want beiden zijn nodig in het leven van een krachtig mens.

 

Please follow and like us:

4 thoughts on “#003 krachtig doen vs krachtig zijn 2

  1. Een indrukwekkende bijdrage Walfried, Deze gedachten helpen mij om oprecht en integer voor God te staan en door Zijn genade bij Hem te verblijven. Dank voor je onderwijs.

  2. Heel gaaf om te lezen Walfried! Inderdaad, hoe meer we ons uitstrekken naar het bovennatuurlijke, hoe meer we van Gods liefde, vreugde en vrede nodig hebben.
    Vroeger had ik een boekenlegger met de tekst: I want to bear spiritual fruits, not be a spiritual nut!

    1. Hoi Rebecca,dank je wel voor je reactie.
      I want to bear spiritual fruits, not be a spiritual nut! die ga ik onthouden!

Comments are closed.